Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste


Henkilötietolain(523/1999) 10§ ja 24§ 

Laadittu 5.1.2021

Rekisterinpitäjä

Karelia Ikkuna Oy / Pohjois-Savo / KarKos Ky (2426949-3)

Kuivaniementie 45 72100 KARTTULA

Yhteyshenkilö rekisterin asioissa

Kari Koslonen

Karelia Ikkuna Oy / Pohjois-Savo / KarKos Ky

Kuivaniementie 45

72100 KARTTULA

0440460060

kari.koslonen@kareliaikkuna.fi

Rekisterin nimi

Karelia Ikkuna Oy / Pohjois-Savo / KarKos Ky:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Karelia ikkunoiden tuotteiden ja palveluiden markkinointi, sekä asiakassuhteiden hoitaminen ja uusasiakashankintaan.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi ja yhteystiedot, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä asiakkaalle tehdyt tarjoukset ja näiden laskuttaminen, toimittaminen, jne. muut rekisteröidyn antamat asiakassuhteen hoitamista varten tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Karelia Ikkuna Oy:n ja heidän toiminnan kannalta välttämättömien yhteistyökumppaneiden(esim. asennusryhmät)ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sähköinen aineisto säilytetään salasana/palomuurisuojatuissa tietokoneissa. Rekisterintiedot on vain asiakassuhteita hoitavien henkilöiden käytössä. 

Tarkastusoikeus ja oikaisu vaatimukset tiedoissa

Rekisteröity henkilö voi pyytää itseään koskevat tiedot nähtäväksi ja vaatia halutessaan niiden korjausta. Tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Karelia Ikkuna Oy / Pohjois-Savo / KarKos Ky Kuivaniementie 45 72100 KARTTULA

Muuta

Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö ja käsittely rekisterinpitäjältä etämyyntiä, suoramainontaa ja suoramarkkinointia koskien. Arvontaa osallistuneiden rekisteriin kirjattavat tiedot poistetaan 36kk kuluessa tai kun niiden säilyttämiselle ei ole enää laillista perustetta.