Karelia Ikkunat Ja Ovet / Pohjois-Savo / "ARVONTA 1000€" Säännöt


Karelia Ikkunat ja Ovet / Pohjois-Savo 2021 arvonnan säännöt

1. Järjestäjä: Karelia Ikkunat Ja Ovet / Pohjois-Savo / Kuivaniementie 45 72100 KARTTULA / ALUE-EDUSTAJA / KarKos Ky (2426949-3 )(Jäljempänä järjestäjä)

2. Kilpailuaika:  Arvontaan voi osallistua 5.1.2021 - 31.12.2021 välisenä aikana. 31.12.2021 jälkeen tulleita osallistumisilmoituksia ei oteta arvonnassa huomioon. Arvonta suoritetaan 31.1.2022 mennessä. Järjestäjä pitää oikeiden mahdollisiin aikataulu muutoksiin.

3. Kilpailuun osallistuminen:  Osallistumisoikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä ja arvonnan voitto tulee kohdistaa osallistujan omistamaan kiinteistöön Pohjois-Savon alueella. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Mikäli arvonnanvoittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärin käyttämään arvontaa tulosten ja arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista viesteistä tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista viesteistä. Järjestäjän alihankkijoiden, yhteistyökumppaneiden tai kilpailun järjestämiseen osallistuneet työntekijät eivät voi osallistua kilpailuun. Kilpailuun osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä voi lähettää mainos- ja markkinointiaineistoa eri muodoissa ja osallistujan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointi tarkoituksiin. Kilpailuun voi osallistua täyttämällä arvontalomake osoitteessa www.kareliaikkunakuopio.fi Kilpailuun voi osallistua vain yhden kerran.

4. Palkinto ja sen arvonta: Kiinteistön on oltava Pohjois-Savon alueella oleva ja kilpailuun osallistujan omistama saneerattava omakotitalo. Palkinnon arvo on 1000€(sis. alv 24%) euroa. Jos remontin hinta jää alle palkintosumman, erotusta ei hyvitetä. Palkinto sisältää tuotteita tai tuotteita ja palveluita, kuten asennus, kierrätys ja kuljetus, kuitenkin enintään 1000 euroa (sis. alv 24%) asti. Palkinto voi sisältää Karelia ikkunoita, ulko-ja parvekeovia toteutus hetkellä olevien yhteistyökumppaneiden mallistosta. Palkinto tulee lunastaa kokonaisuudessaan 30.4.2022 mennessä. Remonttikustannusten ylittäessä palkinnon arvon, asiakas vastaa itse ylimenevistä kustannuksista. Remontin hinnoittelu tapahtuu järjestäjän normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaan. Arvonta suoritetaan arvonnan järjestämissä tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta.

5. Arpajaisvero: Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta palkinnosta. 

6. Palkinnon luovutus ja voittajan julkisuus sekä ilmoittaminen:

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajan nimi voidaan julkaistaan www.kareliaikkunakuopio.fi - nettisivuilla ja/tai Karelia Ikkuna Oy / Pohjois-Savo Facebook-sivuilla ilman erillistä suostumusta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta (2) viikon kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta. Palkinto luovutetaan voittajalle viimeistään 30.4.2022 mennessä, jonka jälkeen järjestäjällä ei ole velvollisuutta palkinnon luovuttamiseen. Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

7. Järjestäjän vastuu: Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja sekä kilpailuun osallistuvat vapauttavat järjestäjän sekä sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Mikäli kilpailusta kertovissa materiaaleissa esiintyy virheitä, järjestäjä ei ole vastuussa virheen aiheuttamista seuraamuksista .

8. Palkinnon käyttämisen liittyvä vastuu: Palkinnon voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän vastuusta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

9. Palkinnon vaihto: Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

10. Sääntömuutokset ja arvonnan peruuttaminen: Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

11. Palkinnon hyvittäminen: Järjestäjä hyvittää voittajalle kauppasummaa maksimissaan 1000€(sis. alv24%) asti, mikäli voittaja on tilannut Karelia -ikkuna/oviremontin kilpailuaikana 5.1.2021 - 31.1.2021 Pohjois-Savon alueen edustajalta Kari Kosloselta. Kauppahinnan hyvitys ei siis koske kilpailuajan ulkopuolella järjestäjälle tehtyjä tilauksia. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Kilpailuun osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he voivat saada informaatiota liittyen järjestäjän tuotteisiin liittyen sekä, että heidän yhteystietoja voidaan käyttää kontaktointiin. Osallistujien tiedot lisätään järjestäjän asiakas- ja markkinointirekisteriin.